מחליפים את המילה סוכר, בשירים מוכרים, לתחליף הסוכר סטיביה.
מהלך המשלב תשדירי רדיו ושלטי חוצות.
נבחרו שלושה שירים בסגנונות שונים שמגוון אנשים יוכלו להתחבר לפרסומת.