top of page
מחליפים את המילה סוכר, בשירים מוכרים, לתחליף הסוכר סטיביה.
מהלך המשלב תשדירי רדיו ושלטי חוצות.
נבחרו שלושה שירים בסגנונות שונים שמגוון אנשים יוכלו להתחבר לפרסומת.
bottom of page